Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Świetlica sołectwa Gajówka

Historia remontu świetlicy w Gajówce

Dnia 31.03.2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pod nazwą „Remont oraz wyposażenie świetlicy sołectwa Gajówka”. Zakresy prac, które stanowiły załącznik kosztorysowy do wniosku zawierały wykonanie kapitalnego remontu budowlanego pomieszczeń w świetlicy w Gajówce oraz wyposażenie. Wykonano między innymi: nowe tynki na ścianach oraz suficie, nową instalację elektryczną, nową stolarkę okienną i drzwiową, glazurę na ścianach i posadzce w pomieszczeniu kuchennym, glazurę w pomieszczeniu wejścia do świetlicy, zamontowano nowe oświetlenie, zainstalowano piec. Ponadto zostało zakupione także kompleksowe wyposażenie do świetlicy między innymi: telewizor, zestaw kina domowego, gry, komplety garnków i sztućców, stoły, krzesła, karnisze, urządzenia kuchenne.

Dnia 18.08.2011 r., po wcześniejszym zaakceptowaniu wniosku podpisano umowę pomocy finansowej z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu w wysokości do 50% wartości zadania.

Dnia 08.04.2011 r., Gmina Mirsk ogłosiła zapytanie ofertowe dotyczące remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gajówce. W wyniku procedury zapytania cenowego w dniu 22.04.2011 r., wytypowano wykonawcę Zakład Produkcyjno – Usługowo Handlowy Zofii Jarczewskiej z Mirska. Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie w zakresie prac budowlanych objętych kosztorysem za kwotę 46 048,80 do dnia 30.09.2011 r. Termin zakończenia prac nastąpił nieco szybciej tj. 29.07.2011 r.

W dniu 19.08.2011 r., Gmina Mirsk ogłosiła zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gajówce. W wyniku procedury zapytania cenowego dnia 02.09.2011 r., wytypowano firmę P.H.P.U. „ZUBER”, Andrzej Zuber z Wrocławia, z którą podpisano umowę na kwotę 24 833,70 zł brutto. W dniu 30.09.2011 r. firma dostarczyła asortyment wyposażenia.

W dniu 25.10.2011r., Gmina Mirsk złożyła wniosek beneficjenta do Urzędu Marszałkowskiego o płatność przedstawiając rzeczywiste zestawienie rzeczowo – finansowe projektu. Kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 70 882,50 zł brutto. Wnioskowana kwota stanowiąca 50% kwoty wydatków kwalifikowanych zgodnie z umową to 34 519,00 zł.

Obecnie Gmina Mirsk oczekuję na zaakceptowanie wniosku o płatność w wysokości 34 519,00 zł przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W sobotę 12 listopada br. , po generalnym remoncie oficjalnie została otwarta świetlica wiejska w Gajówce. Na tę uroczystość pani sołtys wraz z burmistrzem zaprosiła m. in. starostę lwóweckiego Stanisława Mrówkę, Radę Sołecką sołectwa Gajówka, radnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk, sołtysów wszystkich sołectw Gminy Mirsk wraz z osobami towarzyszącymi oraz mieszkającego po sąsiedzku p. Andrzeja Wnęka z żoną. Po oficjalnych przemówieniach przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Andrzej Jasiński wraz z p. sołtys Sylwią Awiorko. Od tego dnia, pięknie wyremontowana i wyposażona świetlica będzie służyć ludziom i jak zapewniła p. sołtys, będzie miejscem integrującym wszystkich, zarówno młodszych i starszych mieszkańców sołectwa.