Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Spotkanie informacyjne on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach FEDS 2021-2027, działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zapraszają  na spotkanie informacyjne online dla  naboru ogłoszonego  w ramach Programu  Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska  2021-2027, działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu,  typ 2.7.C : czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym m.in. w zakresie zachowania, ochrony i odtworzenia siedlisk i gatunków przyrodniczych, ochrony in-situ i ex-situ, reintrodukcji, eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu inwazyjnych gatunków obcych, inwestycje ograniczające antropopresję i negatywne skutki oddziaływania człowieka na tereny chronione i wspierające zrównoważony rozwój terenów chronionych, oraz wszystkie inne działania wskazane jako zakres działań ochronnych w odpowiednim planie/dokumencie dotyczącym ochrony przyrody.

Potencjalnymi beneficjentami w ramach konkursu mogą być:  jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki i stowarzyszenia JST, uczelnie, jednostki naukowe, szkoły i inne placówki systemu oświaty, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, organizacje pozarządowe,  lokalne grupy działania, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, duże przedsiębiorstwa, MŚP.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu online, jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o  rozpropagowanie informacji o spotkaniu wśród  współpracujących z Państwem instytucji.

Webinarium odbędzie się na platformie internetowej ZOOM, 20 lipca 2023 roku (czwartek) w godz. 10.00 – 12.00

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 19.06.2023 r. do godz. 9.00

Po rejestracji, na dzień przed spotkaniem, otrzymacie Państwo na podany podczas rejestracji adres mailowy bezpośredni link do webinarium wraz ze wskazówkami do logowania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z organizatorem.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu znajdziecie Państwo na stronie: https://rpo.dolnyslask.pl/webinarium-dla-przyszlych-beneficjentow-programu-feds-2021-2027-dzialanie-2-7-ochrona-przyrody-i-klimatu-nabory-feds-02-07-iz-00-020-23-oraz-feds-02-07-iz-00-021-23-20-lipca-2023/

Program szkolenia:

9.50 – 10.00 – Rejestracja uczestników;

10.00 – 10.10 – Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

10.10 – 10.20  – Przedstawienie ogólnych założeń naboru – Wydział Zarządzania RPO Departament Funduszy   Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

10.20 – 10.30 – Omówienie specyficznych kryteriów wyboru projektów – Wydział Zarządzania RPO, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

10.30 – 10.40 Generator wniosków o dofinansowanie WOD2021 –  aspekty techniczne – Administrator   Merytoryczny IZ, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

10.40 – 11.10 – Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (instrukcja do wniosku o dofinansowanie, załączniki do wniosku) – Wydział Wdrażania EFRR, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

11.10 – 11.20 –  Procedura oceny projektów, sposób komunikacji z wnioskodawcą – Wydział Wdrażania EFRR, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Dolnośląskiego;

11.20 – 11.30 – Przerwa;

11.30 – 12.00 – Pytania i odpowiedzi.