Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

SPRZECIW NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIRSKU.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mirsku sprzeciwiają się utworzeniu drugiej szkoły podstawowej na terenie miasta. Takie działania zaproponowali radni Rady Miejskiej Gminy Mirsk na sesji 26 listopada 2020r. podejmując uchwałę o przeniesieniu Szkoły Podstawowej w Krobicy do Zespołu Szkół na ul. Wodną w Mirsku. Poniżej zamieszczamy list otwarty nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mirsku.

 

                                                                                                                                                             Mirsk, 01.12.2020r.

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Mirsk

            Na ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę o zamiarze przeniesienia Szkoły Podstawowej z Krobicy do Mirska na ulicę Wodną. Jako nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej im. Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku na łamach niniejszego listu chcemy wyrazić swoje zdanie oraz obawy, jakie towarzyszą nam w związku z utworzeniem drugiej szkoły podstawowej w Mirsku.

            Z naszego punktu widzenia tworzenie nowej placówki – w tak małej miejscowości, jaką jest Mirsk, niesie za sobą bardzo duże konsekwencje, zarówno edukacyjne, społeczne jak i finansowe. Obecnie w naszej szkole uczy się 272 uczniów, natomiast w Krobicy 31. Obawiamy się, iż utworzenie kolejnej szkoły podstawowej spowoduje, że liczba uczniów naszej szkoły zmniejszy się na tyle, że niemożliwe stanie się utrzymanie dwóch oddziałów
w jednym roczniku. Największą stratą dla uczniów będzie wówczas konieczność rezygnacji
z tworzenia oddziałów sportowych, a co za tym idzie brak możliwości rozwijania uczniowskich pasji oraz osiągania powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich sukcesów. W sytuacji zmniejszenia liczby uczniów, realnym może stać się również scenariusz łączenia klas także w naszej placówce. Przez wiele lat budowaliśmy i dbaliśmy o to, by uczniowie mieli w naszej szkole najlepsze z możliwych warunki do nauki. Systematycznie bierzemy udział w różnych projektach oraz innowacyjnych przedsięwzięciach, pozyskujemy środki dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy, udoskonalamy bazę pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasze plany i cele zawsze są przyszłościowe. Dzięki stabilizacji, jaką mieliśmy do tej pory mogliśmy skupiać się na tym, co w szkole jest najważniejsze, czyli nauce i wychowaniu młodych mieszkańców Gminy Mirsk. Niestety,
w obliczu planów przyjętych przez radnych, czujemy ogromne zagrożenie dla naszych wszystkich działań szkolnych. Trudno jest nam uwierzyć w intencje radnych oraz zapowiedź współpracy między szkołami. Placówki mogą współpracować tylko wtedy, kiedy żadna z nich nie jest zagrożona. Nie można oczekiwać wspólnych działań, kiedy nauczyciele nie będą mieli pewności zatrudnienia, a ilość uczniów będzie decydowała o istnieniu klas i szkół. Naszym zdaniem taka sytuacja wytworzy podziały nie tylko wśród środowiska nauczycieli, ale także całej społeczności gminy.

             Obliczenia demograficzne jasno pokazują, że liczba dzieci z roku na rok spada. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów, którzy obecnie uczęszczają do szkoły w Mirsku i w Krobicy zwyczajnie „nie wystarczy” ich na dwie dobrze prosperujące placówki. W związku z tym rodzi się pytanie, o zasadność takiego rozwiązania. My nie zgadzamy się na to, aby nasza świetnie działająca szkoła poniosła jakiekolwiek straty związane z zamiarem utworzenia drugiej szkoły podstawowej w Mirsku. A tego właśnie obawiamy się najbardziej. Bardzo chcielibyśmy, aby w naszej gminie dążyło się do nowoczesnej, innowacyjnej, silnej edukacji na wysokim poziomie. Aby tak się stało, konieczna jest stabilizacja oraz holistyczne spojrzenie na oświatę. Zdajemy sobie sprawę z wielu wyzwań, jakie przed nami stoją i jesteśmy gotowi do ich podejmowania. Głęboko wierzymy, że wszyscy, którym na sercu leży dobro naszych uczniów i mieszkańców będą gotowi przeciwstawić się pomysłowi utworzenia drugiej szkoły podstawowej w Mirsku. Dzieci oraz młodzi ludzie najlepiej uczą się w bezpiecznym
i przewidywalnym środowisku. Mając na uwadze ich rozwój i perspektywy edukacyjne apelujemy o podejmowanie decyzji, które będą szansą, a nie zagrożeniem dla naszej lokalnej edukacji.

nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mirsku