Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

ŚWIATŁOWÓD W GMINIE MIRSK.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Orange Polska, w ramach projektu Jeleniogórski Orange Światłowód buduje na terenie gminy Mirsk sieć światłowodową. Program dofinansowywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W pierwszym etapie do światłowodu przyłączone zostały gminne szkoły i one już z niego korzystają. W drugim etapie zaplanowana jest realizacja sieci światłowodowej na terenie Mirska, Giebułtowa wraz z przysiółkami Wola Augustowska i Augustów, Karłowiec, Brzeziniec, Kamień i Mroczkowice. W trakcie realizacji tego zadania przez Orange pojawiły się sygnały od mieszkańców, iż nie wszyscy są podłączani do sieci. I tak rzeczywiście jest.

Już dzisiaj wiemy, że chętnych było znacznie więcej niż możliwości wynikających z projektu.  W związku z tym burmistrz wystąpił z pismem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu wyjaśnienia tej sytuacji. W piśmie, Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych potwierdził realizację projektu, wyjaśnił, że zostało wytypowanych przez firmę Orange 114 punktów adresowych w miejscowościach Mirsk, Brzeziniec, Karłowiec, Kamień i Giebułtów. Ostatecznie to beneficjent – Orange określił, które adresy, w ramach tego programu zostaną przyłączone. W piśmie przedstawiono proces wyznaczania i wyłączenia adresów (poniżej można przeczytać pismo – odpowiedź).

Projekt ma ograniczone możliwości finansowe, dlatego nie wszyscy chętni zostali ujęci w projekcie.  Pismo dość szczegółowo wyjaśnia sposób wyboru adresów i informuje, iż nie ma przeciwwskazań, by w przyszłości, w ramach własnych środków i działań Orange podłączał kolejne adresy. Na jakich zasadach to się będzie odbywać, czy będzie to bezpłatne, czy też nie, określi firma. Ten projekt musi być zrealizowany ściśle wg. umowy. Jest to projekt unijny, długość i ilość przyłączonych adresów/gospodarstw musi się zgadzać.

Widząc duże zainteresowanie ze strony mieszkańców gminy burmistrz wystąpi do firmy Orange z zapytaniem o możliwości i zasady przyłączania kolejnych chętnych. Przed nami nowe rozdanie środków unijnych, zapewne  firma Orange napisze kolejny projekt, który dostanie dofinansowanie na budowę linii światłowodowych i przyłączenie następnych chętnych. Być może, w niedługiej przyszłości, inne miejscowości gminy Mirsk też będą mogły się cieszyć z możliwości skorzystania z łącza światłowodowego.