Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Światowy Dzień AIDS 2023 – 01.12.2023 r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Światowy Dzień AIDS obchodzony  jest co roku 1 grudnia jako jedna z najważniejszych  kampanii zdrowia publicznego zainicjowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku.

Tegoroczne hasło przyjęte z okazji Światowego Dnia AIDS brzmi: Wyrównujmy (ang. Equalize) i jest wezwaniem do działania w celu zmniejszenia nierówności ekonomicznych, społecznych, kulturowych i prawnych, które dodatkowo pogłębiła pandemia.

Pozostało tylko osiem lat do osiągnięcia wyznaczonego na 2030 rok celu, jakim jest wyeliminowanie AIDS jako globalnego zagrożenia dla zdrowia. Należy pilnie zająć się nierównościami ekonomicznymi, społecznymi, kulturowymi i prawnymi, które dodatkowo pogłębiła pandemia. Koniec AIDS można osiągnąć tylko wtedy, gdy te problemy zostaną rozwiązane. Przywódcy krajów muszą działać odważnie i odpowiedzialnie,  a my wszyscy, musimy włączyć się w działania, aby również pomóc w tej walce.

Dane UNAIDS pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat pandemii COVID-19 i innych światowych kryzysów, postęp w walce z AIDS spowolnił. Dyrektor wykonawczy UNAIDS,    na 1 grudnia apeluje: „W Światowy Dzień AIDS podzielmy się przesłaniem, że wyeliminowanie nierówności będzie miało korzystny wpływ na każdego z nas”.

W Polsce, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2021 r. zakażenie HIV stwierdzono u 27 552 osób. Ogółem odnotowano 3 868 zachorowań na AIDS, 1 448 chorych zmarło.

 W województwie lubelskim w roku 2021 zgłoszono 38 nowo wykrytych zakażeń HIV. Zapadalność na 100 tyś. ludności województwa wyniosła 1,82 i była znacznie niższa od zapadalności w Polsce wynoszącej 3,50. W 2021 roku zgłoszono 2 zachorowania na AIDS, 2  mężczyzn w wieku 61 lat oraz 37 lat.

Od początku rejestracji (w Polsce rok 1985) do 31.12.2021 r. zgłoszono w woj. lubelskim 755 osób zakażonych HIV, 109 zachorowań na AIDS, 40 chorych zmarło.

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, organizuje z tej okazji  XXIX Konferencję „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”.

Konferencja jest największym forum dyskusyjnym poświęconym zagadnieniom HIV i AIDS pod kątem medyczno-społecznym, organizowanym z okazji Światowego Dnia AIDS w naszym kraju. Tegoroczne sesje obejmują następujące zagadnienia, którym patronuje KC ds. AIDS

  • Kryzys migracyjny w kontekście zdrowia. Testowanie w kierunku zakażeń przenoszonych drogą płciową – doświadczenia międzynarodowe.
  • Nowe doniesienia dotyczące zapobiegania HIV i leczenia AIDS.

https://aids.gov.pl/misja/?cn-reloaded=1

https://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm

https://www.unaids.org/en/2023-world-aids-day