Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

„Szkolny Klub Sportowy” edycja 2024 w Gminie Mirsk.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

W szkołach podstawowych w  Gminie  Mirsk realizowany jest  program „Szkolny Klub Sportowy” edycja 2024. W programie uczestniczy po jednej grupie ze Szkoły Podstawowej w Giebułtowie, Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Rębiszowie oraz dwie grupy ze Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziemi Mirskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku.

Program „Szkolny Klub Sportowy” stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętym regularnymi formami aktywności fizycznej np. treningami w klubie sportowym. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 maja 2024 r. systematycznych zajęć sportowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w 60 minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Obowiązkowe jest przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 36 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.    

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, operatorem w województwie dolnośląskim jest Dolnośląska Federacja Sportu. Gmina Mirsk jest partnerem współfinansującym program i wniesie wkład własny w wysokości opłaty 100,00 zł za każdą grupę oraz udostępni nieodpłatnie obiekty sportowe i sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów.