Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

„SZUKASZ PRACY? PRZYJDŹ DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ”.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

„SZUKASZ PRACY? PRZYJDŹ DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ”

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia w:

Miejsce składania dokumentów

Telefon kontaktowy:

Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

ul.  Poprzeczna 1

66 – 600 Krosno Odrzańskie

68 358 23 26

68 358 20 76

68 358 22 61

68 358 22 04

Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14
59-900 Zgorzelec

75 779 72 28
75 779 72 61

lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem: nabor.noosg@strazgraniczna.pl.

W celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty, godziny oraz miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych, kandydaci proszeni są o korzystanie przede wszystkim z możliwości telefonicznego kontaktu.

UWAGA !

W przypadku osobistego stawienia się na czynności związane z procedurą naboru do służby w Straży Granicznej kandydat zobowiązany jest do poinformowania funkcjonariuszy Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG o:

-występowaniu u niego objawów wskazujących na chorobę zakaźną,

– odbywaniu przez niego obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,

– zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

– kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu ostatniego tygodnia.

Ponadto kandydat zobowiązany jest do posiadania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek w trakcie pobytu na terenie komendy, bądź placówki NoOSG, a także posiadania przy sobie własnych, niezbędnych artykułów biurowych.

Jednocześnie w miarę możliwości zaleca się przyjazd do komendy, bądź placówki NoOSG indywidualny środkiem transportu.

PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W NADODRZAŃSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG

– do końca 2021 r. – 60 osób

W przypadku przyjęcia do służby kandydat zostanie mianowany na stanowisko kursanta w 01 grupie uposażenia zasadniczego (zarobki około 2600 zł netto) do czasu zakończenia szkolenia, po ukończeniu kursu na stanowisko zaszeregowane w 02 grupie uposażenia zasadniczego (zarobki około 3600 zł netto).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Sekcja Organizacji i Naboru

Wydziału Kadr i Szkolenia

  1. Poprzeczna 1

66 – 600 Krosno Odrzańskie

tel. 68358 22 04, 68358 23 26 poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30

e-mail:nabor.noosg@strazgraniczna.pl

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonu:

68 358 2204,

68 358 2326,

68 358 2076,

68 358 2261.

Pytania można kierować również drogą elektroniczną pod adresem:

nabor.noosg@strazgraniczna.pl