Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

TERMIN WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Gmina Mirsk otrzymała pierwsze  środki na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 5 mln. zł.  Pieniądze wpłynęły na konto gminy w środę 21 września br. 29 września zostaną wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk. To jest warunek wypłaty tych środków wnioskodawcom. Od piątku, 30 września rozpocznie się wypłata dodatku węglowego. W pierwszej kolejności środki otrzymają ci mieszkańcy gminy, których wnioski zostały zweryfikowane w oparciu o złożone już deklaracje za gospodarowanie odpadami oraz inne rejestry prowadzone przez gminę a także uzyskały pozytywną opinię. Ponownie, ponieważ ustawa przed zmianami nie zakładała weryfikacji, natomiast w obecnym brzmieniu zobowiązuje gminy do sprawdzenie wniosku pod względem  zgodności z deklaracją emisyjności oraz zgodności z zasadą jeden wniosek na jeden adres. Zmiana ustawy weszła w życie i obowiązuje od 20 września br. Praca weryfikacyjna jest na bieżąco wykonywana i jeżeli wniosek nie będzie budził żadnych wątpliwości, środki zostaną przelane na konto wnioskodawcy. Nastąpi to od piątku, 30 września br. Niektórzy wnioskodawcy otrzymają pisma wzywające do wyjaśnienia występujących niezgodności we wniosku. Będą też przeprowadzane kontrole przez Straż Miejską w celu sprawdzenia zgodności źródła ciepła wykazanego we wniosku i w złożonej deklaracji emisyjności. W przypadku wniosków, które wpłynęły z jednego adresu pieniądze zostaną przekazane dla wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek. Negatywnie będą rozpatrywane wnioski, w który zamiast adresu został wskazany numer działki a także nie została złożona deklaracja za gospodarowanie odpadami.