Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Natura 2000

Na terenie Gminy Mirsk znajdują się obszary chronione sieci NATURA 2000 :

 • Torfowisko Gór Izerskich
 • Łąki Gór i Pogórza Izerskiego
 • Góry Izerskie

Więcej informacji:

W ramach warstw wyświetlanych na stronie Geoportalu mamy możliwość obejrzeć granice:

 • obszarów Natura 2000,
 • parków narodowych
 • rezerwatów przyrody z terenu całej Polski.

Aby móc skorzystać z możliwości wyświetlenia granic obszarów chronionych, należy kolejno:

 • Otworzyć stronę mapy Polski w Geoportalu, znajdującą się pod adresem: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
 • Po otwarciu mapy wybrać opcję „Zdefiniuj źródło danych” – w pasku narzędziowym z ikonami (treść ikony podświetla się po najechaniu myszką)
 • Następnie należy zaznaczyć napis „WMS”
 • W pasku „URL” wpisać adres: http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms? lub wybrać z listy „Źródła danych” pozycję 56: GDOŚ-Obszary chronione
  Na zakończenie należy potwierdzić procedurę przyciskiem „Rejestruj”

W efekcie na mapie Polski pojawią się:

 • siedliskowe obszary Natura 2000 (kolor czerwony),
 • ptasie obszary Natura 2000 (kolor niebieski),
 • parki narodowe (kolor ciemnozielony)
 • rezerwaty przyrody (kolor jasnozielony).

Przy odpowiednim powiększeniu pod wyświetlonymi obszarami chronionymi pojawi się samoczynnie ewidencja gruntów (granice i numery działek) na podkładzie zdjęć lotniczych, co umożliwi jednoznaczne określanie położenia danej działki w stosunku do danego obszaru chronionego.

Instrukcję opracowano na podstawie informacji ze strony Regionalnej dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: http://krakow.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=744

Mapy obszarów Natura 2000 na terenie gminy Mirsk