Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Zabytki

Miasto zachowało zabytkowy układ urbanistyczny. Zabytki: przy ul. Kościelnej późnogotycko-wczesnorenesansowy kościół Zwiastowania NMP przebudowany w l. 1562-67, z wieżą z 1769 r., ponownie przebudowany w XIX i XX w. Halowe wnętrze przykrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe. Zachował się późnogotycko-renesansowy detal kam. (np. cenne herby Schaffgotschów i Zeidlitzów na ścianach po dwóch stronach ołtarza głównego) oraz gotycko-renesansowy portal z 1562 r., wyposażenie wnętrza z lat 1800-1805, m.in. ołtarz, ambona, chrzcielnica i rzeźby.

Na zewnątrz dwie figury z piaskowca – św. Floriana i św. Jana Nepomucena z 1 połowy XVIII w. (z pracowni Webera, obydwie z herbami Schaffgotschów). Na cmentarzu barokowa kaplica grobowa Kittelmannów z 1743 wraz z pięknie kutą kratą z 1751. W murach kościoła i murze cmentarnym liczne epitafia z XVI-XIX w., najstarsze z 1580 roku. Na miejscu dawnej drewnianej kapliczki św. Barbary, wzmiankowanej w 1346 r., stoi odbudowany po wielokrotnych pożarach (m.in. w roku 1583 i 1699) kościół cmentarny z XVIII w . Wewnątrz wyposażenie z k. XVIII w. i pocz. XIX w.

Przy ul. Betleja ruina kościoła ewangelickiego z 1757 r. z wieżą z 1880 r. Na środku rynku ratusz z ok. 1559 r., przebudowany po pożarze na barokowy w l. 1794-96. W murach wieży widnieją herby Schaffgotschów i Zeidlitzów – wielkich śląskich rodów. Na ścianach ratusza i drewnianych drzwiach można zobaczyć kilka wersji interesującego herbu Mirska. Północna część ratusza jest znacznie młodsza i pochodzi z XIX w., dawniej była to siedziba sądu grodzkiego. Wcześniej, od XVII w. na miejscu nowego ratusza stały ławy szewskie, piekarnicze i rzeźnicze, a od poł. XVIII w. szachulcowy, protestancki dom modlitwy.

Wokół rynku kamienice barokowe, z XVIII w., przebud. w XIX i XX w. Przy rynku i na ul. Betleja, Kościelnej, Mickiewicza, Zdrojowej, Prostej, pl. Targowym, Głowackiego liczne domy mieszkalne z XVIII i XIX w., przeważnie przebudowane, ale o zachowanych cechach barokowych, niektóre o cechach architektury pensjonatowej, tak charakterystycznej m.in. dla Świeradowa Zdroju i Szklarskiej Poręby, a zapożyczonej pierwotnie z kurortów Szwajcarii (ul. Betleja).

Inne obiekty wpisane na listę zabytków to: dawny młyn gospodarczy, odrestaurowany – obecnie sklep „Fraszka”, dawny dworzec PKP, brama kościelna, cmentarz parafialny, Dom Pomocy Społecznej – dawny dom św. Karola Boromeusza z 1911 roku– ostatnio odnowiony, poza tym ok. 250 kamienic i domów mieszkalnych, plebania, 3 budynki szkolne (ul. Betleja, Sikorskiego, Spacerowa), budynek poczty. Uderzającą cechą miasta jest piękny drzewostan: np. liczne parki, aleje i szpalery drzew wzdłuż dróg: Karłowiec – Mirsk, Mroczkowice – Mirsk, Giebułtów – Mirsk, na osiedlu Skarbków, okazy drzew na ulicy Betleja, Przedmieście, koło ruin kościoła ewangelickiego (dęby, buki i cyprysiki), w pobliżu dawnego dworca PKP (głównie dęby szypułkowe i buki), na dwóch cmentarzach (aleja lipowa, buki, jawory, cyprysiki) między Kwisą a al. Wojska Polskiego (wiele drzew o wymiarach pomnikowych – głównie lipy, jawory, dęby, jesiony i buki), miłorząb przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Ogrodowej, kilka okazów w pobliżu dawnego folwarku przy ul. Fabrycznej.