Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

We wtorek 14 czerwca br., w Klubie Integracji Społecznej w Mirsku odbyło się jedno z zaplanowanych przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Izerskie” spotkań, których celem jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla całego obszaru.

Będzie ona realizowana w ramach PROW 2021-2027. Zaproszono na nie mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, sołtysów, a więc wszystkich, którzy chcą wspólnie decydować o dalszym rozwoju nie tylko gminy, ale i całego obszaru.

Podczas warsztatów, ponad dwudziestoosobowa grupa uczestników spotkania wypracowała najważniejsze elementy potrzebne do dalszych prac nad strategią: zanalizowała uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, wartości, potencjał, potrzeby, cele i rezultaty. Wszystko to zostanie uwzględnione w protokole ze spotkania i posłuży do dalszych prac nad dokumentem.