Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

UMiG Mirsk – informacje na temat pracy Urzędu.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020r. poz. 1931) nakazało kierownikom urzędów administracji publicznej, wykonujących zadania o charakterze publicznym – polecenie podległym pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. W związku z powyższym, a przede wszystkim z rosnącą liczbą osób zakażonych oraz pozostających na kwarantannie w naszym mieście, zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk oraz kontaktów z urzędnikami.

Proszę:

  1. W miarę możliwości sprawy urzędowe załatwiać drogą elektroniczną, wykorzystując e-mail, ePUAP oraz kontakt telefoniczny.
  2. Wejście na teren Urzędu Miasta i Gminy Mirsk jest możliwe, ale tylko, gdy sprawa wymaga osobistego stawiennictwa.
  3. Obsługa interesantów odbywa się nadal w wydzielonych w strefach.

 

Za wszelkie utrudnienia związane z obsługą interesantów – przepraszamy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasiński

Wykaz pracowników UMiG Mirsk

Jan Zaliwski – Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk, nr telefonu: 75 64 70 442

Urszula Subocz – Samodzielny Referent d/s organizacyjnych i BHP, nr telefonu: 75 64 70 440 (sekretariat)

Radosław Kuźniar – Insp. d/s zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, nr telefonu: 75 64 70 443

Ewa Pachciarek – Specjalista ds. remontów i inwestycji, nr telefonu: 75 62 22 166

Sylwia Grzesik – Podinsp. ds. gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi, nr telefonu: 75 64 70 445

Aneta Szabla – Insp. d/s rolnictwa i ochrony środowiska, nr telefonu: 75 64 70 445

Ewa Truszkowska – Specjalista d/s gosp. nieruchomościami komunalnymi, nr telefonu: 75 64 70 445

Paweł Stadnicki – Podinsp. d/s planowania przestrzennego, nr telefonu: 75 64 70 444

Andrzej Chrustek – Komendant Straży Miejskiej, nr telefonu: 75 64 70 446500 781 026

Waldemar Wawrzyniak – Inspektor Straży Miejskiej, nr telefonu: 75 64 70 446723 726 929

Beata Trojanowska – Główny Księgowy budżetu, nr telefonu: 75 64 70 460

Jolanta Ostrowska – Insp. d/s księgowości szkół podstawowych w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie, nr telefonu: 75 64 70 459

Agnieszka Korgul – Podinsp. d/s podatków i opłat lokalnych, nr telefonu: 75 64 70 447

Ewa Kochaj – Referent d/s księgowości podatkowej, nr telefonu: 75 62 22 167

Joanna Skrzyszewska – Referent d/s księgowości budżetowej, nr telefonu: 75 64 70 448

Danuta Kalupa – Skarbnik Gminy Mirsk, Kierownik Referatu Finansowego

Nr telefonu: 75 64 70 449

Jadwiga Pastuszek – Specjalista d/s finansów i statystyki, nr telefonu: 75 64 70 460

Renata Kryłowicz – Samodzielny Referent d/s finansowo-płacowych, nr telefonu: 75 64 13 165

Violetta Telingo – Nowakowska – Specjalista d/s obsługi kasowej i księgowości budżetowej, nr telefonu: 75 64 70 450

Beata Rowińska – Kierownik USC, nr telefonu: 75 64 70 451

Sylwia Kałuża – Tartak – Insp. d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej, nr telefonu: 75 64 70 45375 64 70 452

Agnieszka Miluta – Insp. d/s obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk, nr telefonu: 75 64 70 454

Alicja Janus – Insp. d/s kadr, oświaty i służby zdrowia, nr telefonu: 75 64 70 455

Alicja Jaszczyszyn – Podinsp. d/s ochrony danych osobowych i zamówień publicznych, nr telefonu: 75 62 22 169

Marek Budzan – Podinsp. d/s inwestycji, nr telefonu: 75 62 22 169

Andrzej Domin – Insp. d/s drogownictwa, nr telefonu: 75 64 70 458

Bolesław Faściszewski – Insp. d/s kultury i sportu, nr telefonu: 75 64 70 462

Danuta Wołosecka – Insp. d/s promocji, Red. nacz. „Wieści Mirska”, nr telefonu: 75 64 70 468

Joanna Trudzińska – Insp. d/s turystyki i informacji turystycznej, nr telefonu: 75 62 22 168

Józefa Kucharczyk – Kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego, nr telefonu: 75 64 70 462 – biuro, 75 64 70 469 – Klub

Agata Łojek  – Główny Księgowy, Kierownik Referatu ds. Finansowych Oświaty, nr telefonu: 75 64 70 459

Edyta Kotarba – Podinspektor ds. księgowości szkół, nr telefonu: 75 64 70 459