Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

UROCZYSTE PRZEKAZANIE WOZU BOJOWEGO OSP MIRSK.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

W sobotę, 22 kwietnia br. w Mirsku, na placu przed remizą odbył się uroczysty apel wraz z przekazaniem nowego wozu bojowego. Po wielu staraniach jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Mirska udało się pozyskać fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault D15 3/28. Przetarg na wykonanie i dostawę pojazdu wygrała Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne z Bielska Białej, a fizycznie auto dotarło do Mirska w dniu 3 lutego br. Samochód jest uterenowiony, posiada zbiornik wody o pojemności 3,0 m3 oraz zbiornik środka pianotwórczego w poj. 0,3 m3. Układ wodno-pianowy obsługiwany jest przez autopompę Godiva P2A 2010 o maksymalnej wydajności 2846 dm3 przy ciśnieniu 8 barów. Dodatkowo znajduje się w nim linia szybkiego natarcia o długości 60 m, działko wodno-pianowe DWP 16/24 oraz system 4 zraszaczy. Jako wyposażenie dodatkowe zainstalowana jest na samochodzie drabina pożarnicza DNW 3080/3, kącik sanitarny i wyciągarka Dragon Winch DWT 22000 HD.

Jeżeli chodzi o finanse to Gmina Mirsk ze swojego budżetu wyasygnowała kwotę 458.395 zł, dodatkowo pozyskując z Powiatu Lwóweckiego 10.000,00 zł. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej dodała 437.500,00 zł i całość zadania zamknęła się w kwocie zakupu 905.895,00 zł. Strażacy wspierani przez mieszkańców gminy uruchomili akcję zbiorki elektro-śmieci, dzięki czemu samochód został dodatkowo wyposażony w nowy sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Auto zastąpi w jednostce wysłużonego Stara 266, który przez wiele lat niezawodnie uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie zarówno Gminy Mirsk, jaki i całego powiatu lwóweckiego.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Robert Obaz, w imieniu Posłanki na Sejm RP Zofii Czernow Aleksandra Wochal, w imieniu Ministra Edukacji Marzeny Machałek Wojciech Bobek, Starosta Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko, Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński, radny Rady Powiatu Lwóweckiego Bolesław Faściszewski, radni Rady Miejskiej Gminy Mirsk Ewa Kreis i Tomasz Musztafa, Komendant Komendy Powiatowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz Mróz, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Łukasz Hryciew, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Sebastian Sokołowski, strażacy OSP z terenu gminy Mirsk, sponsorzy i mieszkańcy gminy. Podczas uroczystości nastąpiło zaprzysiężenie najmłodszych strażaków OSP Mirsk oraz wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom z OSP Mirsk. Podziękowano także sponsorom, dzięki którym jednostka została doposażona w tak bardzo potrzebny do ratowania życia ludzkiego sprzęt. Po części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście życząc strażakom tyle samo wyjazdów na akcje co powrotów.