Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

UWAGA MIESZKAŃCY! – OD 1 KWIETNIA 2022 r. ZMIANY OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W GMINIE MIRSK.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

UWAGA MIESZKAŃCY!

ZMIANY OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W GMINIE MIRSK

W dniu 1 kwietnia 2022r. wchodzą w życie nowe zasady i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirsk zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIX/466/22 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 24. 02. 2022 r.   

NOWE STAWKI OPŁAT

1. Dla nieruchomości zamieszkałych, jeżeli właściciel zbiera odpady w sposób selektywny stawka opłat wynosi:

Gospodarstwa domowe

Opłata miesięczna

Ulga miesięczna 2 zł za osobę *

1 – osobowe

32 zł

30 zł

2 – osobowe

32 zł x 2 = 64 zł

60 zł

3 – osobowe

32 zł x 3 = 96 zł

90 zł

4 – osobowe

32 zł x 4 = 128 zł

120 zł

5 – osobowe i więcej

107,46 zł

97,46 zł

*     ulga za przydomowy kompostownik dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (maksymalnie 2-lokalowymi), na których kompostowane są w przydomowych kompostownikach bioodpady komunalne.

2. Dla nieruchomości zamieszkałych , jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny podwyższona stawka opłat wynosi :

Gospodarstwa domowe

Opłata miesięczna

Ulga miesięczna 2 zł za osobę *

1 – osobowe

64 zł

60 zł

2 – osobowe

64 zł x 2 = 128 zł

124 zł

3 – osobowe

64 zł x 3 = 192 zł

186 zł

4 – osobowe

64 zł x 4 = 256 zł

248 zł

5 – osobowe i więcej

214,92 zł

204,92 zł

*  ulga za przydomowy kompostownik dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (maksymalnie 2-lokalowymi), na których kompostowane są w przydomowych kompostownikach bioodpady komunalne.

3. Dla nieruchomości niezamieszkałych , jeżeli właściciel zbiera odpady w sposób selektywny, (np. szkoły, przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady produkcyjne, ośrodki zdrowia):

Pojemność pojemnika

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik z odpadami

do 120 l

24,94 zł

240 l

49,88 zł

1100 l

228,61 zł

4. Dla nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny podwyższona stawka opłat wynosi:

Pojemność pojemnika

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik z odpadami

do 120 l

49,88 zł

240 l

99,76 zł

1100 l

457,22 zł

5. Dla nieruchomości , na której znajduje się domek letniskowy lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe , opłata roczna wynosi 181,90 zł , jeżeli właściciel zbiera odpady w sposób.

6. Dla nieruchomości , na której znajduje się domek letniskowy lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe podwyższona opłata roczna wynosi 363,80 zł , jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób. 

7. Powyższe zmiany nie wiążą się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.

8. Przypomina się o konieczności wnoszenia opłat do 25-go każdego miesiąca.