Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Uwaga – zmiana harmonogramu w zakresie odbioru odpadów biodegradowalnych (BIO) na terenie miasta Mirsk w listopadzie i grudniu 2022 r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 stycznia 2020 r. Nr XVII/194/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirsk odpady biodegradowalne w okresie od 1 listopada do 31 marca odbierane są raz na dwa tygodnie. Wobec tego z uwagi na powstały błąd w harmonogramie w zakresie odbioru odpadów biodegradowalnych informujemy, że na terenie miasta Mirsk odpady biodegradowalne w listopadzie odbierane będą w dniach 2, 9, 16, 23 (nie będą odbierane 30 listopada), natomiast w grudniu odbierane będą w dniach 7, 21.