Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI !

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przypomina, iż zgodnie z uchwałą nr XVII/194/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirsk, Firma Usługi Komunalne i Transportowe Janusz Kacik od 1 września NIE BĘDZIE zapewniała worków na metale i tworzywa sztuczne (żółte worki).

Zakup pojemników na odpady lub worki zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Metale i tworzywa sztuczne będą odbierane tylko z pojemników i w workach w kolorze żółtym.