Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

„CZYSTE POWIETRZE” – WAŻNA INFORMACJA!!!

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

W związku z sygnałami od mieszkańców Gminy o domokrążcach podających się za pracowników Urzędu i namawiających do składania wniosków o dofinansowanie na wymianę pieców w ramach programu „Czyste Powietrze”, bądź informujących, że działają na zlecenie Gminy Mirsk i wykonują kontrole pieców informujemy, że osoby te nie są pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Mirsk i nie działają na zlecenie Gminy Mirsk.

W przypadku zaplanowania kontroli systemów ogrzewania mieszkańcy zostaną poinformowani o takich działaniach, a kontrole będą przeprowadzane przez Straż Miejską w Mirsku.

Prosimy o zachowanie ostrożności i wszelkie informacje o próbach oszustwa prosimy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, tel. 75 64 70 440 bądź powiadamiać organy ścigania na nr alarmowy 112.

Burmistrz

Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasiński