Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Weź bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy !

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor sp. z o.o. od lutego 2021r. realizuje projekt „Kreator„- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska.

 W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 38 650,00 zł (maksymalnie 23 050 zł na inwestycje i maksymalnie 2600 zł przez pół roku na bieżące funkcjonowanie firmy). Przyznamy aż 108 takich dotacji!

Do projektu zostanie zrekrutowanych 120 osób, w tym 72 kobiety  i 48 mężczyzn. Co najmniej 12 uczestników projektu  będzie osobami  zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

O przyznanie bezpłatnej i bezzwrotnej dotacji na start własnej firmy mogą ubiegać się osoby w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub/i uczące się na terenie woj. dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1. marca 2020 r. i pozostają osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy. Szczegóły na www.euro-concret.pl/kreator.

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać dotację i zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie dodatkowo otrzymają bezpłatnie: szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo eksperta dotacyjnego i pomoc w napisaniu biznesplanu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy w okresie od 22.04.2021 do 13.05.2021.  Regulamin rekrutacji oraz wszelkie szczegóły znajdują się na stronie: www.euro-concret.pl/kreator

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Kontakt: tel. 500 520 027, e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com; jesteśmy także na Facebooku (fb.com/euroconcret) i Instagramie (instagram.com/euro_concret)

Projekt „Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Euro-Concret to stowarzyszenie powstałe we Wrocławiu w 2003 r.  Głównym obszarem naszych  działań jest aktywizacja osób bezrobotnych, promocja przedsiębiorczości, wsparcie w postaci dotacji unijnych dla nowopowstających firm. Cele te realizowane są w oparciu o środki z funduszy strukturalnych UE, które Euro-Concret pozyskuje nieprzerwanie od wejścia Polski w struktury Wspólnoty. W ramach zrealizowanych przez Stowarzyszenie projektów  na przestrzeni ostatnich lat wsparcie uzyskało ponad 340 firm w łącznej kwocie ponad 12,5 mln zł. Wskaźnik funkcjonowania  powstających firm,  po okresie wsparcia finansowo-doradczego, kształtuje się na wysokim poziomie ok 70%.