Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Zakupu węgla w preferencyjnej cenie ustawowej będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Gminy Mirsk oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć:

  • osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (sekretariat),
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk,
  • poprzez skrzynkę ePUAP.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • do 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

 

Według w/w ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Mirsk będzie sprzedawać  mieszkańcom węgiel po cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę.  

Informujemy również, że w obecnym stanie faktycznym nie ma możliwości określenia kaloryczności węgla, który  będzie dostępny w ramach zakupu preferencyjnego. Gmina  Mirsk nie ma  wpływu, na jakość węgla, który będzie dostarczony do składu wskazanego  przez gminę.

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia wniosku czy uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem Radosławem Kuźniarem – inspektorem ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, pok. 15, tel. 75 64 70 443, e-mail: gzr@mirsk.pl 

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Mirsk.