Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Mirsk niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków wiosennych Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż wystąpił z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Mirsk.

Wobec powyższego poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez wiosenne przymrozki.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk w terminie do 10 czerwca 2024r.

Od 11 czerwca br. będą prowadzone prace w terenie.

Wniosek wraz z załącznikami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych, niezbędną do przeprowadzenia oszacowania szkód, muszą być czytelnie podpisane i wypełnione przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika. We wniosku należy zamieścić również numer kontaktowy, poprzez który komisja będzie mogła informować o terminie lustracji w terenie.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie (tzw. „obszarówka”) celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024. Należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).

Formularz wniosku można również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, pokój nr 8.