Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

WYMIANA STARYCH PIECÓW.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

W piątek 8 kwietnia br., w Klubie Integracji Społecznej odbyło się spotkanie i podpisanie umów z mieszkańcami, którzy w 2022 roku skorzystają z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła. Na to przedsięwzięcie związane z ograniczaniem niskiej emisji, w budżecie Gminy Mirsk, zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł.

W ramach ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w terminie od 01.03.2022 r. do 15.03.2022 r. wpłynęło łącznie 17 wniosków. Po dokonaniu ich analizy, w ramach posiadanych środków w budżecie Gminy Mirsk, na realizację przedmiotowego zadania, zakwalifikowano do dofinansowania w 2022 r. 15 wniosków na łączną kwotę 78 700,00 zł brutto, według kolejności wpływu do tut. Urzędu. 1 wniosek nie został zakwalifikowany z uwagi na braki formalne, a jeden wycofano.

Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały nr XXIX/366/2021 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25. 03. 2021 r. określającej zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mirsk na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczaniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk.
W poprzednim roku z dotacji skorzystało 36 gospodarstw domowych, które wymieniły nieekologiczne źródła ciepła na przyjazne środowisku, na łączną kwotę dotacji 173 650,00 zł.