Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY MIRSK.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskie , której członkiem jest Gmina Mirsk, na skutek podjętych działań i wyboru operatora Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego realizowała projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Odbyły się trzy nabory w tym projekcie. Początkowo nie byliśmy usatysfakcjonowani faktem, iż te nabory były dość trudne dla mieszkańców, wniosek na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła był skomplikowany stąd, na osiemnaście gmin biorących udział w projekcie (w tym Gmina Mirsk), w pierwszym naborze na czterdzieści pięć dofinansowań – żadne nie dotyczyło naszego mieszkańca, w drugim na sześćdziesiąt cztery już cztery otrzymali mieszkańcy gminy, a w trzecim na sto pięć dofinansowań aż jedenaście trafiło do nas.

Cieszy fakt, iż nasi mieszkańcy pomimo skomplikowanego wniosku i trudnej procedury znaleźli się wśród beneficjentów tego programu. Analiza całości pokazała, że we wszystkich trzech naborach złożono dwieście czternaście wniosków, piętnaście z naszej gminy, co plasuje nas na 6 miejscu wśród wszystkich gmin. Jest to dobra sytuacja, każde nieekologiczne źródło ciepła wymienione na takie, które nie powoduje smogu polepsza jakość powietrza, którym oddychamy.  Jest nadzieja, że następne nabory, jeśli oczywiście się pojawią, zainteresują kolejnych naszych mieszkańców i skutecznie uzyskają dofinansowanie ze środków europejskich.