Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Wymień piec z dofinansowaniem.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Od 1 lipca 2024 r. na terenie całego Dolnego Śląska będzie obowiązywał zakaz użytkowania tzw. kopciuchów, czyli pieców bezklasowych.

Zakaz wynika z przyjętych uchwał antysmogowych. Przepisy antysmogowe obowiązują na terenie całego województwa dolnośląskiego. W zależności od obszaru są one jednak regulowane odrębną ustawą. Ze względu na występowanie zróżnicowanych uwarunkowań na poszczególnych obszarach województwa dolnośląskiego, przyjęte zostały trzy uchwały antysmogowe różniące się poszczególnymi zapisami:

– uchwała antysmogowa dla Gminy Wrocław,

– uchwała antysmogowa dla dolnośląskich uzdrowisk,

– uchwała antysmogowa dla pozostałej części województwa dolnośląskiego ( dotyczy naszej gminy).

Uchwały antysmogowe dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1MW, w których następuje spalanie paliw stałych, a więc kotłów, pieców i kominków. Zobowiązani są oni do przedstawienia przedstawicielom organów kontrolnych dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenia grzewcze spełniają wymagania uchwał. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny równoważny dokument. Użytkownicy muszą również być gotowi do potwierdzenia jakości stosowanego paliwa poprzez okazanie faktury jego zakupu.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego, przyjętej uchwałą nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. do 1 lipca 2024 roku muszą zostać wymienione kotły pozaklasowe. Następnie do 1 lipca 2028 roku należy zakończyć eksploatację kotłów 3 i 4 klasy. Po tym terminie na terenie województwa dolnośląskiego będą mogły być eksploatowane wyłącznie kotły minimum 5 klasy. Natomiast na terenie Gminy Wrocław i niektórych uzdrowisk – do roku 2028 mają zostać zlikwidowane wszystkie kotły na paliwa stałe. W przypadku, kiedy nie ma możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej, możliwe jest eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające wymagania ekoprojektu.

Obecnie można uzyskać dofinansowanie na wymianę ogrzewania węglowego na czyste i ekologiczne ogrzewanie, na termomodernizację budynku oraz instalację odnawialnych źródeł energii z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr tel. 75 64 70 440 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk.

Również w ramach posiadanych środków w budżecie realizowany jest program gminnego dofinansowania na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym/budynku mieszkalnym jednorodzinnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, za które uznaje się: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), pompy ciepła. Program realizowany jest od 2021 roku i dotychczas zostało wymienionych 70 „kopciuchów”.