Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Zaproszenie na Webinarium dla wnioskodawców zainteresowanych naborem w ramach FEDS 2021-2027, działanie 8.1 typ projektów E – Działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na  webinarium dotyczące ogłoszonego naboru w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,   działanie 8.1 typ projektów E – Działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Zakres wsparcia w ramach ww typy projektu obejmuje:

  • popularyzacja edukacji ekologicznej, przyrodniczej, między innymi poprzez organizację zajęć dla dzieci/uczniów, kadry pedagogicznej i zarządzającej;
  • zajęcia dla dzieci/uczniów, kadry zarządzającej i nauczycieli zapoznające z zasadami i celami zrównoważonego rozwoju;
  • kształtowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicznych poprzez realizację, w szczególności w środowisku lokalnym, działań na rzecz ochrony środowiska;

upowszechnienie i realizacja metod pracy z dziećmi/uczniami w postaci eksperymentu przyrodniczego i projektu ekologicznego.

Webinarium odbędzie się  16 maja 2024 roku (czwartek) w godz. 10.00 – 13.30 na platformie internetowej ZOOM.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do  14.05.2024 r. do godz. 9.00.

Do udziału zapraszamy: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Lokalne Grupy Działania, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i inne placówki systemu oświaty, uczelnie, instytucje kultury, niepubliczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające pracodawców, instytucje sportu, lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, niepubliczne instytucje sportu, MŚP, duże przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy, jednostki naukowe.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o  rozpropagowanie informacji o spotkaniu wśród  współpracujących z Państwem instytucji.

W załączeniu program spotkania.

Szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu znajdziecie Państwo na stronie  https://funduszeuedolnoslaskie.pl/wydarzenia/6273-webinarium-dla-wnioskodawcow-zainteresowanych-naborem-w-ramach-feds-2021-2027

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu.

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie https://ankieta.mfipr.gov.pl/badaniePIFE

Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich: http://rpo.dolnyslask.pl/wiadomosci/  oraz strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:   http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/#. 

Na w/w  stronach  umieszczane są  informacje dot. m.in. organizowanych spotkań, mobilnych punktów informacyjnych czy szkoleń.