Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

opieka medyczna

Z dniem 1 października 2017r. Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna w powiecie lwóweckim będzie świadczona przez:

 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 782 01 53

(budynek Szpitala w Lwówku Śląskim, wejście od Poradni Chirurgicznej)

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o., zgodnie z nowymi przepisami, zakwalifikowało się do poziomu I stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń  opieki zdrowotnej
(tzw. sieci szpitali) i będzie odpowiedzialne za świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu lwóweckiego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego.

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

W ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej, udzielanej przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.,  można skorzystać w przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
  • telefonicznie.

Zabiegi pielęgniarskie będą wykonywane w gabinecie zabiegowym oraz na zlecenie lekarza
w domu pacjenta.

Ważne!

Ubezpieczeni  w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnej Poradni Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Pomoc  świadczona, nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zadeklarowany.