Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Zebranie wiejskie w Gierczynie dnia 14.01.2020r

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Informuję, że zebranie wiejskie w Gierczynie dnia 14.01.2020 r.:

  1. wybrało Komisję Wyborczą w składzie: Katarzyna Figiel – przewodnicząca, Monika Hałoń, Monika Jaszczyszyn, Krzysztof Łój – członkowie, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Gierczyn,
  2. ustaliło termin przyjęcia pisemnych zgłoszeń kandydatów i oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie do dnia 23.01.2020 r. do godz. 21:00 (Formularze zgłoszeń i oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie można pobrać i złożyć u przewodniczącej Komisji Wyborczej p. Katarzyny Figiel zam. Gierczyn 18 — codziennie (oprócz środy) w godz. 17:00- 21:00. Formularze dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirsk pod adresem bip.mirsk.pl, w zakładce „jednostki pomocnicze”),
    3) ustaliło termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających na dzień 09.02.2020 r. w godz. od 11:00 do 14:00 w świetlicy wiejskiej w Gierczynie.

Burmistrz
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński