Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Zgłaszanie do UMiG Mirsk miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Szanowni Mieszkańcy

Cały czas trwa trudna sytuacja na Ukrainie wywołana rosyjską agresją. Konsekwencją tego stanu jest napływ uchodźców z Ukrainy, również na teren Gminy Mirsk. W związku z dynamicznym rozwojem wydarzeń zwracam się z prośbą do mieszkańców gminy, którzy już udzielili schronienia uchodźcom z Ukrainy o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy Mirsk. Jest to szczególnie ważne w stosunku do osób, które przekroczyły granicę poza punktami recepcyjnymi i nie posiadają potwierdzenia przekroczenia polsko-ukraińskiej granicy. Niedopełnienie formalności administracyjnych uniemożliwia dostęp tych osób np. do opieki medycznej, w konsekwencji ma znaczenie w odniesieniu do statusu prawnego tych osób.

Zgłoszenia można dokonać: pod nr telefonu: 75 62 22 168 lub 451 169 383, elektronicznie: it@mirsk.pl, osobiście w Centrum Informacji Turystycznej w Mirsku (budynek ratusza, wejście od strony biblioteki).

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasiński