Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

ZGŁOŚ ŹRÓDŁO CIEPŁA – UNIKNIESZ KARY.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania lub jeżeli deklaracja dotyczy źródła ciepła uruchomionego przed 1 lipca 2021 należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Deklaracje można złożyć:

1) drogą elektroniczną: przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

lub

2) w formie papierowej: wypełniony formularz należy wysłać lub złoży osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk.

Druki formularzy dostępne są na stronie: www.mirsk.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.) będą groziły kary grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych na stronie internetowej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Brak zgłoszenia źródła ciepła może skutkować brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński