Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa” w Mirsku.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

We wtorek, 21 czerwca br., w Klubie Integracji Społecznej w Mirsku odbyło się  Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa”. Związek Gmin Kwisa skupia 15 gmin, w tym Gminę Mirsk. Głównym celem i zadaniem związku jest prowadzenie działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w Przylasku w gminie Platerówka, którego związek jest właścicielem. Na Zgromadzenie przybyło 11 członków, których powitał Przewodniczący Zgromadzenia ZG „Kwisa” – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik oraz  gospodarz spotkania – Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński, który w krótkiej prezentacji omówił walory, kierunki rozwoju i problemy z jakimi boryka się Gmina Mirsk.

Porządek obrad podporządkowany był ocenie sprawozdania finansowego związku za rok 2021 i udzieleniu absolutorium zarządowi, co członkowie uczynili głosując jednogłośnie za udzieleniem absolutorium. W porządku obrad znalazły się również inne uchwały, które przyjęto jednogłośnie, a głównie dotyczyły zmiany planu finansowego za 2022 r.

Omówiony został też wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olszyna Leszka Leśko o rezygnację z funkcji Przewodniczącego Zarządu ZG „Kwisa” ze względów zdrowotnych i rodzinnych. Po krótkiej dyskusji i konsultacji z radcą prawnym ustalono, że kolejne zgromadzenie odbędzie się w pierwszej dekadzie września i  na nim zostaną przeprowadzone zmiany w Zarządzie Związku Gmin „Kwisa”. Przewodniczący Zarządu przedstawił również informację o pracach związanych z inwestycjami planowanymi do realizacji w obiekcie schroniska dla zwierząt w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.