Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Zmiana organizacji ruchu w Mirsku od dnia 25.10.2023 r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż od dnia 25 października 2023 r. wprowadzone zostają zmiany docelowej organizacji ruchu drogowego w centrum miasta Mirska dla odcinków dróg:

  1. Podchorążych (od strony ul. Zdrojowej do pl. Targowego) wprowadza się na całym odcinku drogi ruch jednokierunkowy oraz wprowadza się zakaz zatrzymania i postoju po prawej stronie ulicy. Cała lewa strona ulicy zostaje przeznaczona na postój pojazdów. Wyznaczono strefę parkowania, na wjeździe od strony ul. Cichej.
  2. Wjazd na ul. Słowackiego z pl. Targowego – wprowadza się zakaz ruchu (nie dotyczy mieszkańców i służb komunalnych).
  3. Na pl. Targowym, po prawej stronie wyznacza się miejsca parkingowe, po lewej stronie – zakaz zatrzymywania się i postoju.