Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

ZMIANY OPŁAT W GOSPODARCE ODPADAMI W GMINIE MIRSK DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

W dniu 1 lutego 2022r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Mirsk zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXVII/442/21 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 30 12. 2021 r.

NOWE STAWKI OPŁAT

Nieruchomości niezamieszkałe (np. szkoły, przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady produkcyjne, ośrodki zdrowia):

Pojemność pojemnika

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik z odpadami

do 120 l

24,94 zł

240 l

49,88 zł

1100 l

228,61 zł

W przypadku braku segregacji odpadów, naliczana będzie opłata podwyższona, będąca dwukrotnością stawki podstawowej.

Informujemy, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych zostaną zawiadomieni o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w ostatniej złożonej deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Więcej informacji można uzyskać pod następującymi numerami:

– 75 64 70 448 (informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i deklaracji zmieniających, informacje w sprawie indywidualnych numerów kont bankowych, informacje o dokonanych wpłatach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nadpłaty, niedopłaty, zaległości)).

– 75 64 70 445 (informacje o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpadów, zgłaszanie interwencji w sprawie braku odbioru odpadów komunalnych);

– 75 78 34 467 (informacje na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK).