Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Zmiany opłat za gospodarowanie odpadami w Gminie Mirsk

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

W dniu 1 maja 2021r. wchodzą w życie nowe zasady i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirsk zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXIX/365/21 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 25. 03. 2021 r. (z. zm.).

NOWE STAWKI OPŁAT

1. Dla nieruchomości zamieszkałych,  jeżeli właściciel zbiera odpady w sposób selektywny stawka opłat wynosi:

Gospodarstwa domoweOpłata miesięcznaUlga miesięczna 2 zł za osobę *
1 – osobowe29 zł27 zł
2 – osobowe29 zł x 2 = 58 zł54zł
3 – osobowe29 zł x 3 = 87 zł81 zł
4 – osobowe29 zł x 4 = 116 zł108zł
5 – osobowe i więcej101,86 zł91,86 zł

* ulga za przydomowy kompostownik dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (maksymalnie 2-lokalowymi), na których kompostowane są w przydomowych kompostownikach bioodpady komunalne.

2. Dla nieruchomości zamieszkałych,  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny podwyższona stawka opłat wynosi:

Gospodarstwa domoweOpłata miesięcznaUlga miesięczna 2 zł za osobę *
1 – osobowe58 zł56 zł
2 – osobowe58 zł x 2 = 116 zł112 zł
3 – osobowe58 zł x 3 = 174 zł168 zł
4 – osobowe58 zł x 4 = 232 zł224 zł
5 – osobowe i więcej203,72 zł193,72 zł

 ulga za przydomowy kompostownik dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (maksymalnie 2-lokalowymi), na których kompostowane są w przydomowych kompostownikach bioodpady komunalne.

3. Dla nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli właściciel zbiera odpady w sposób selektywny, (np. szkoły, przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady produkcyjne, ośrodki zdrowia):

Pojemność pojemnikaMiesięczna stawka opłaty za pojemnik z odpadami
do 120 l6,34 zł
240 l12,68 zł
1100 l58,20 zł

4. Dla nieruchomości niezamieszkałych,  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób  selektywny podwyższona stawka opłat wynosi:

Pojemność pojemnikaMiesięczna stawka opłaty za pojemnik z odpadami
do 120 l12,68 zł
240 l25,36 zł
1100 l116,40 zł

5. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłata roczna wynosi 181,90 zł,  jeżeli właściciel zbiera odpady w sposób selektywny.

6. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe podwyższona  opłata roczna wynosi 363,80 zł, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.