Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Zmiany w Programie „Czyste powietrze”.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Informujemy, że od 3 stycznia 2023r. nastąpiły zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Nowa odsłona programu wprowadza dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji,  zwiększa wartość progów dochodowych czy też urealnia wartości poszczególnych kosztów kwalifikowalnych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji.

Finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku w ramach programu „Czyste powietrze”, będzie mógł uzyskać najwyższe dofinansowanie. Wielkość dofinansowania uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy. Najwyższe dofinansowanie uwzgledniające termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną wynosi odpowiednio w poszczególnych częściach programu do 66 tys. zł , 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Jednak aby otrzymać maksymalne dofinansowanie wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie wszystkich elementów w nim zawartych.

Większe progi dochodowe.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów w których zwiększona została wartość progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinasowania:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania- osoby, których roczny dochód nie przekracza 135.000 zł,
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza : 1.894 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 2.651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
  3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1.090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1.526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

Podniesione maksymalne kwoty dotacji.

W programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowalnych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Nowa odsłona programu „Czyste powietrze” wprowadza również możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Umożliwiono złożenie wniosku na termomodernizację budynku dla osób które wcześniej otrzymały dofinasowanie na wymianę kotła.

Inne ważne zmiany w programie to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie